5 års garanti

Det er muligt at opnå op til 5 års garanti på varmepumper.

For at opnå denne forlængede garanti, er det nødvendigt at opfylde nogle krav til produktet.

Varmepumpen skal være monteret og serviceret (mindst 1 gang inden for hver 24 måneder) af en KMO godkendt installatør, der skal foreligge en tætheds rapport og service rapporter for hvert eftersyn mærket med service montørens KMO eller ISO9001 nr., dato, navn og underskrift.

Garantien dækker ikke udefra kommende hændelser såsom korrosion pga. salt m.m, utæt rørføring / flair samlinger, hærværk og evt. fejlstrøm.

Det er slut kundens ansvar at vedligeholde anlægget, både inde og ude del skal holdes rent for støv, blade og evt. saltvand hvis varmepumpen er monteret tæt ved havet.

På luft til vand er det VIGTIGT ikke at fylde vand på anlægget fra hanen.

Det er VIGTIGT at have den rette koncentration af glykol på anlægget.

I tilfælde af service problemer se den vedlagte dokumentation som fulgte med anlægget eller download informationen fra www.wellair.dk under service/garanti

Brochure
(Tryk for at downloade PDF)